Grundläggande värderingar i Brandkåren Attunda


Jens Ärlebrant berättar att Brandkåren Attundas långsiktiga framgång beror på förmågan att skapa värde för dem som vi finns till för – medborgarna d v s kvinnor och män, flickor och pojkar i våra kommuner. De externa och interna kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar skall vara  vägledande för vår organisation, våra medarbetare och vår verksamhet.


En förutsättning för Brandkåren Attunda fortsätter Jens Ärlebrant är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten säger Jens Ärlebrant, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de resultat som uppnås. Delaktigheten ska löpa som en röd tråd i hela organisationen poängterar Jens Ärlebrant.

 

Attundas verksamhet skall ses som processer som skapar värde för kunderna utvecklar Jens Ärlebrant. Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation, samt lägger grunden för kundorienterad verksamhetsutveckling. Vårt uppdrag säger Jens Ärlebrant – att på bästa möjliga sätt hjälpa våra medborgare/kunder kräver enkla och effektiva processer som konsekvent levererar tjänster med hög kvalitet till låg ägandekostnad. Detta kombinerat med våra grundläggande värderingar – professionalism, ömsesidig respekt och uthållighet – är centralt för vårt sätt att arbeta understryker Jens Ärlebrant.

 

En effektiv verksamhet kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar fortsätter Jens Ärlebrant. Förutsättningen för detta är ett metodiskt  förbättringsarbete som genomsyrar Attundas organisation och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya idéer.


Det är viktigt att ta ”små steg” för att vinna förståelse och engagemang i stället för att greppa över ett stort område, t.ex. en hel huvudprocess avslutar Jens Ärlebrant.

 

Insatsplanering broschyr gjordes tillsammans med Network reklambyrå

Network reklambyrå, Jens Ärlebrant,1234

 

Stockholmschefer oroad för utbildning för brandmän

Stockholmschefer oroad för utbildning för brandmän Jens Ärlebrant,4321

 

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering av brandmän

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering av brandmän Jens Ärlebrant,1234

 

Vad vill Tolgfors se

Jens Ärlebrant, 1234, Vill Tolgfors se ändringar vad gäller rekrytering

 

Vi underminerar inte SMO

Vi underminerar inte SMO Jens Ärlebrant,1243

 

SMO måste moderniseras tidningen brandsäkert

SMO måste moderniseras, tidningen brandsäkert, Jens Ärlebrant 7654

 

FAVEO –Ferman belt

FAVEO –Ferman belt Jens Ärlebrant 9856


FAVEO – Citybanan

FAVEO – Citybanan, Jens Ärlebrant 5623


FAVEO – regler för brandsäkerhet

FAVEO – regler för brandsäkerhet, Jens Ärlebrant 6352

 

FAVEO – kontakt

FAVEO – kontakt, Jens Ärlebrant 6198x

 

Räddningstjänsten i Israel verkar i en miljö med ständiga hot om terror

Räddningstjänsten i Israel, Jens Ärlebrant 67u87


Enterprise Wide Risk Management är sätt att arbeta med riskhantering på ett företagsomspännande sätt

Enterprise Wide Risk Management, Jens Ärlebrant x7145


New York, 10 år efter 11:e September, ett högtidhållande av de som offrade sina liv

New York, 10 år efter 11:e September Jens Ärlebrant 1090fg

 

New York, 11:e September, beskrivning av räddningstjänstens insats
New York, 11:e September, beskrivning av räddningstjänstens insats, Jens Ärlebrant 10987hj

 

Att beställa rapporten WTC 11
Att beställa rapporten WTC 11, Jens Ärlebrant WTC 11

 

Information från Jens Ärlebrant, Torbjörns information

Information från Jens Ärlebrant, Jens Ärlebrant 5t567

 

Spadtag för ny brandstation i Sigtuna

Spadtag för ny brandstation i Sigtuna, Jens Ärlebrant 6898

 

Jag bestämde mig för att hjälpa människor i nöd

Jag bestämde mig för att hjälpa människor i nöd, Jens Ärlebrant Sharam


Debitering av automatlarm

Debitering av automatlarm, Jens Ärlebrant 7634


Brandmännens tuffa kamp mot lågorna , Aftonbladet

Brandmännens tuffa kamp mot lågorna, Jens Ärlebrant Leon


Vägledning – Brand och utrymningslarm

Vägledning – Brand och utrymningslarm, Jens Ärlebrant axel


Sammanträdesprotokoll Upplands-Bro

Sammanträdesprotokoll Upplands-Bro, Jens Ärlebrant 1734


Självklart

Självklart, Jens Ärlebrant jäm


Årsredovisning -2011 Brandkåren Attuda

Årsredovisning -2011 Brandkåren Attuda, Jens Ärlebrant arl

 

Dillen, årsredovisning

Dillen, årsredovisning, Jens Ärlebrant arl

 

KF Föredragningslista, Sigtuna kommun

KF Föredragningslista, Sigtuna kommun, Jens Ärlebrant arl